Begroting 2020

Algemene uitkering

Jaar

2020

2021

2022

2023

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven

1c Waarde niet-woningen eigenaren

-381.707

-389.341

-397.128

-405.071

1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)

-288.839

-294.991

-301.265

-307.666

1a Waarde woningen eigenaren

-2.211.859

-2.235.968

-2.260.340

-2.284.978

Subtotaal

-2.882.405

-2.920.300

-2.958.733

-2.997.714

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is

1e OZB waarde niet-woningen

92.017

93.858

95.735

97.649

8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)

788.839

776.747

776.747

776.747

3a Eén-ouder-huishoudens

637.678

645.940

609.376

613.481

2 Inwoners

4.159.280

4.180.371

4.200.954

4.217.036

5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar

510.552

522.714

534.563

546.452

5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar

38.893

38.908

38.908

38.908

7 Lage inkomens

89.672

90.432

91.011

91.591

7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

1.235.176

1.252.722

1.265.281

1.277.569

12 Minderheden

224.484

227.071

229.644

231.895

11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)

140.888

140.402

140.402

140.402

3b Huishoudens

1.013.483

1.013.483

1.013.483

1.013.483

3c Eenpersoonshuishoudens

160.424

163.076

164.864

166.636

8b Loonkostensubsidie

25.252

25.252

25.252

25.252

4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)

3.535.242

3.531.627

3.330.519

3.323.976

7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico

108.315

108.520

98.786

98.615

7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens

-961.719

-968.702

-885.996

-886.467

7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen

-972.005

-978.996

-895.402

-895.868

3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik

550.106

551.007

501.579

500.707

3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen

361.923

367.050

336.866

338.198

8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen

72.730

73.227

67.565

68.988

8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens

177.251

177.282

162.128

162.213

11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers

1.348.562

1.359.641

1.264.737

1.264.826

11c-2 Wajong

219.872

221.155

221.724

221.275

3i-2 Medicijngebruik met drempel

1.408.586

1.437.867

1.442.264

1.445.549

8e Re-integratie klassiek

213.763

213.661

213.567

213.478

4b Inwoners jonger dan 65 jaar

84.939

88.077

88.077

88.077

5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar

522

551

551

551

5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder

80

85

85

85

3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar

8.737

9.227

9.162

9.140

3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar

30.846

32.735

35.218

37.417

3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder

21.901

23.227

23.799

24.357

7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar

35.103

36.837

37.223

37.583

7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar

77.007

80.809

81.658

82.448

7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder

38.355

40.248

40.670

41.064

7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)

85.390

88.618

88.618

88.558

7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)

187.485

194.573

194.577

194.440

7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)

93.507

97.041

97.042

96.974

3j Bedden

13.018

13.495

13.495

13.495

13 Klantenpotentieel lokaal

1.034.974

1.040.712

1.044.680

1.048.507

14 Klantenpotentieel regionaal

232.584

234.065

235.009

235.929

15d Leerlingen (V)SO

32.900

32.900

32.900

32.900

15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3

-67.147

-67.671

-60.427

-60.459

15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2

-97.870

-98.614

-87.888

-87.935

38 Bedrijfsvestigingen

210.712

219.613

229.486

239.659

31a ISV (a) stadsvernieuwing

859

859

859

859

31b ISV (b) herstructurering

325

325

325

325

36 Kernen

63.491

63.491

63.491

63.491

37 Kernen * bodemfactor buitengebied

104.148

104.148

104.148

104.148

36a Kernen met 500 of meer adressen

180.870

180.954

180.934

180.905

34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente

15.400

15.400

15.400

15.400

35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor

42.596

42.796

42.967

43.134

32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

669.936

669.018

668.577

668.806

23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied

59.476

59.476

59.476

59.476

22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen

402.530

402.530

402.530

402.530

21 Oppervlakte bebouwing

99.435

100.023

100.611

100.611

23a Oppervlakte bebouwing buitengebied

74.953

74.953

74.953

74.953

22a Oppervlakte bebouwing woonkern

294.760

294.760

294.760

294.760

19 Oppervlakte binnenwater

13.604

13.604

13.604

13.604

16 Oppervlakte land

178.696

178.696

178.696

178.696

18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente

118.168

118.168

118.168

118.168

24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

656.416

656.416

656.416

656.416

25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen

590.336

590.336

590.336

590.336

39 Vast bedrag

249.626

250.082

250.082

250.073

Subtotaal

21.017.935

21.146.874

20.964.824

21.032.070

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)

Uitkeringsfactor

1,606

1,632

1,663

1,706

Subtotaal (B x C (=uf))

33.754.804

34.511.699

34.864.502

35.880.711

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein

31.554

31.554

31.554

31.554

Subtotaal

31.554

31.554

31.554

31.554

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)

119.580

119.580

119.580

119.580

170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)

129.876

129.876

129.876

129.876

103 Gezond in de stad (DU)

24.290

24.290

n.v.t.

n.v.t.

205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)

42.717

42.717

42.717

42.717

223 Armoedebestrijding kinderen (DU)

76.680

76.680

76.680

76.680

262 Schulden en armoede (DU)

24.405

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

320 Verhoging taalniveau statushouders (DU)

30.031

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Subtotaal

447.579

393.143

368.853

368.853

Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein

260 Participatie (IU)

2.803.553

2.668.767

2.582.275

2.565.766

261 Voogdij/18+ (IU)

387.640

387.640

387.640

387.640

Subtotaal

3.191.193

3.056.407

2.969.915

2.953.406

Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker

Gemeenteposten:

Stelpost ontwikkeling uitkeringsbasis

-300.000

-440.000

-620.000

-800.000

Subtotaal

-300.000

-440.000

-620.000

-800.000

Totaal

34.242.725

34.632.503

34.656.091

35.436.809

Totaal afgerond naar € 1.000

34.243.000

34.633.000

34.656.000

35.437.000

ga terug