Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding
Voor activiteiten als wonen, werken en recreëren bestaat de openbare ruimte uit een aantal zogenaamde kapitaalgoederen. We kunnen die als volgt onderverdelen:

  • Infrastructuur (wegen, water en riolering)
  • Voorzieningen (groen, verlichting, sportvelden, speelvoorzieningen)
  • Gebouwen (scholen, sport- en welzijnsaccommodaties, huisvesting gemeente)
ga terug