Begroting 2020

Staat van investeringen

In deze staat van investeringen zijn opgenomen:

  1. Alle in het verleden geactiveerde kosten voor investeringen, welke nog niet geheel zijn afgeschreven.
  2. Deze zijn vermeerderd met:
  • De nog openstaande restantkredieten
  • De geplande investeringen voor de komende periode van de meerjarenbegroting

Vervolgens worden van deze investeringen de kapitaallasten (rente en afschrijving) berekend welke worden doorbelast naar de verschillende programma's / taakvelden.

ga terug