Begroting 2020

Personele kosten

Hieronder meerjarig de personele kosten.

Afdeling

Team

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Burgemeester & Wethouders

490.060

514.563

540.291

567.306

Griffie

164.000

172.000

181.000

190.000

Gemeentesecretaris

140.000

147.000

154.000

162.000

Belastingen en Buitenruimte

Management

118.000

124.000

130.000

137.000

Beheer

533.000

560.000

588.000

617.000

Onderhoud

569.000

597.000

627.000

658.000

Munitax

1.315.000

1.381.000

1.450.000

1.523.000

Wachtplicht glad

18.000

19.000

20.000

21.000

B&B inhuur BREED

186.000

195.000

205.000

215.000

Subtotaal

2.739.000

2.876.000

3.020.000

3.171.000

Beleid en Ontwikkeling

Management

218.000

229.000

241.000

253.000

Projecten

541.000

568.000

597.000

627.000

Sociale ontwikkeling

673.000

707.000

742.000

779.000

Ruimtelijke ontwikkeling

673.000

707.000

742.000

779.000

Veiligheid

212.000

222.000

233.000

245.000

Subtotaal

2.317.000

2.433.000

2.555.000

2.683.000

Dienstverlening

Management

118.000

124.000

130.000

136.000

Kwaliteit en ondersteuning

984.000

1.033.000

1.085.000

1.139.000

Publiekszaken

566.000

594.000

624.000

655.000

Zorg en inkomen

815.000

856.000

899.000

944.000

Oproepkr Publiekszaken

9.000

10.000

10.000

11.000

Subtotaal

2.492.000

2.617.001

2.748.000

2.885.001

Afdeling

Team

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Informatie en Bedrijfsvoering

Management

118.000

124.000

130.000

137.000

Bestuurssecretariaat

80.000

84.000

88.000

92.000

Algemeen

129.000

135.000

142.000

149.000

Administratie

371.000

390.000

409.000

430.000

Advies & Control

831.000

873.000

917.000

963.000

Communicatie

171.000

179.000

188.000

197.000

Info & Facilitair

837.000

879.000

923.000

969.000

Inhuur Corsa

31.000

32.000

34.000

36.000

Subtotaal

2.567.999

2.696.000

2.830.999

2.973.000

Totaal

10.910.060

11.455.565

12.029.291

12.631.307

ga terug