Begroting 2020

1. Werk en inkomen

Programma inhoud

We willen dat onze inwoners een passende werkplek hebben. Werk is meer dan een inkomensvoorziening; het is de sleutel naar een zelfstandig en zelfredzaam bestaan.
Inwoners die onvoldoende inkomen hebben, kunnen terugvallen op de gemeente voor een uitkering, aanvullende inkomensregeling of schuldhulpverlening.

Ambities en ontwikkelingen

De economie verandert snel door globalisering, technologisering, robotisering en flexibilisering van arbeid. Door technologisering en robotisering zijn snelle en hoogwaardige innovaties mogelijk, maar deze ontwikkelingen zorgen ook voor onvoorspelbaarheid op de arbeidsmarkt. Flexibilisering van arbeid zorgt ervoor dat werknemers vaker veranderen van werkgever. Vooral laag- en middelbaar opgeleide mensen zijn kwetsbaar op deze dynamische arbeidsmarkt.

We streven naar een inclusieve arbeidsmarkt waarin er een passende plek is voor iedereen. Op die manier kan iedereen zijn talenten benutten en ontstaat er ruimte aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Mensen die (nog) niet bij een reguliere werkgever aan het werk kunnen ondersteunen we op alle mogelijke manieren.

De arbeidsmarkt is bovendien conjunctuurgevoelig. Het resultaat van onze inspanningen kan uitblijven als gevolg van een economische crisis, en andersom.

We hebben bij ons arbeidsmarktbeleid met veel partijen te maken. Denk aan werknemers, werkgevers, belangenverenigingen, onderwijsinstellingen, het UWV, overige gemeenten binnen de arbeidsmarktregio en de provinciale en landelijke overheid. Zij hebben allemaal hun eigen belangen en verantwoordelijkheden en onze inwoners werken niet alleen binnen de gemeentegrenzen. Dat maakt het enerzijds noodzakelijk om op vele niveaus samen te werken, anderzijds maakt het dat we de invloed van de gemeente op de arbeidsmarkt moeten nuanceren.

Lasten & baten

(x € 1.000)

Lasten

€ 11.652

17,5 %

Baten

€ 6.205

9,3 %

ga terug