Begroting 2020

9. Overige eigen middelen

Programma inhoud

 

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Saldo programma excl reserves

-743

-727

-275

-275

Mutaties reserve:

Dotaties

1.366

1.366

1.366

1.366

Onttrekkingen

Saldo programma incl reserves

623

639

1.091

1.091

( x € 1.000)

De mutaties met de reserves dienen ook per programma verantwoord te worden. Dit is in het bovenste totaalrapport van dit programma nog niet mogelijk. Met ingang van de begroting 2021 wordt dit wel automatisch per programma verantwoord.
Om deze reden geven we hierboven in een kleine afzonderlijke tabel aan welke reservemutaties betrekking hebben op dit programma.

Ambities en ontwikkelingen

We blijven inzetten op de versterking van het Beuningse ondernemingsklimaat. Goedlopende bedrijven en innoverende bedrijven zijn een bron van werkgelegenheid. We zijn een verbindende overheid en pakken onze rol bewust, met een regionale focus, en halen onze doelstellingen in samenwerking met derden. Daarvoor stimuleren wij meer en betere verbindingen tussen bedrijven onderling en met kennis-, en onderwijsinstellingen en andere organisaties in de regio. Daarom participeren wij actief in the Economic Board Arnhem-Nijmegen en RvN@.

Lasten & baten

(x € 1.000)

Lasten

€ 8.011

12,0 %

Baten

€ 7.335

11,0 %

ga terug