Begroting 2020

Bedrijfsvoering

Inleiding
Als gemeente werken we voor onze bewoners en we hebben daarvoor afspraken en doelen geformuleerd. In deze paragraaf staan de ontwikkelingen die we in 2020 oppakken en/of uitvoeren om deze afspraken na te komen. We willen de doelen behalen op een zo effectieve en efficiënte manier. Om in te kunnen spelen op alle ontwikkelingen investeren we blijvend in de doorontwikkeling van onze organisatie, teams en individuele medewerkers. De dienstverlening aan onze inwoners blijft daarbij ons vertrekpunt.

ga terug