Begroting 2020

Samenvatting

Programmaoverzicht saldo

2020

2021

2022

2023

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Werk en inkomen

-5.447.300

-5.330.300

-5.292.300

-5.280.900

Jeugd

-6.393.000

-6.457.000

-6.466.000

-6.482.000

Maatschappelijke ondersteuning

-8.416.000

-8.324.000

-8.365.000

-8.434.000

Welzijn en educatie

-5.625.435

-6.044.435

-6.287.435

-6.536.435

Omgeving

-3.696.320

-3.619.608

-3.671.134

-3.722.230

Openbare orde en veiligheid

-1.710.000

-1.770.000

-1.815.000

-1.830.000

Bestuur en algemene ondersteuning (excl.resultaat)

25.338.352

26.167.398

26.595.441

27.840.487

Onroerende zaakbelasting

7.510.000

7.622.000

7.735.000

7.849.000

Overige eigen middelen

743.000

727.000

275.000

275.000

Totaal baten en lasten

2.303.297

2.971.055

2.708.572

3.678.922

Resultaatbestemmingen (reservemutaties)

-1.419.356

-1.488.716

-1.489.806

-1.490.496

Totaal programma's

883.941

1.482.339

1.218.766

2.188.426

Rekeningsresultaat

883.941

1.482.339

1.218.766

2.188.426

Verschil

0

0

0

0

ga terug