Begroting 2020

6. Openbare orde en veiligheid

Programma inhoud

Samen met diverse externe partijen, waaronder de politie en de Veiligheidsregio Gelderland Zuid, werken we aan een veilige leefgemeente waarin we veiligheidsproblemen, rampen en crisis zo goed mogelijk voorkomen en of bestrijden. Onze inwoners kunnen rekenen op een snelle hulpverlening. Ze zijn steeds meer zelfredzaam en in het geval van een ramp maken we ze bewust(er) van hun eigen verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid en leefbaarheid. Informatievoorziening vindt hierbij makkelijker plaats via onder meer publiciteitscampagnes, de Veiligheidswijzer, NL Alert en Burgernet. Als ingrijpen van de gemeente noodzakelijk is, gebeurt dit altijd in samenwerking met betrokken externe partijen zoals de politie en/of maatschappelijke instanties.

Binnen het programma Openbare orde zijn twee taakvelden:

  1. Crisisbeheersing en brandweer

Dit zijn alle taken bij het beperken en bestrijden van rampen/crisis en zware ongevallen plus de reguliere taken van de brandweer.

  1. Openbare orde en veiligheid

We hebben het hier over alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid zoals criminaliteit, ondermijning en jeugdoverlast.

Ambities en ontwikkelingen

Beuningen is een relatief veilige gemeente. Om dit zo te houden en verder te verbeteren, werken wij samen met inwoners en ondernemers aan preventie en veiligheid. Een goede samenwerking en afstemming met interne partners (andere afdelingen) en externe partners (zoals politie, brandweer en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid) is een must om onze taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en de veiligheid en leefbaarheid van de inwoners op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en te houden.

Lasten & baten

(x € 1.000)

Lasten

€ 1.741

2,6 %

Baten

€ 31

0,0 %

ga terug