Begroting 2020

Grondbeleid

Inleiding
Grondbeleid is om twee redenen van belang: vanwege de relatie met de doelstellingen van de programma’s en vanwege het financiële belang en de risico’s. In deze paragraaf beschrijven we de visie op het gemeentelijk grondbeleid, uitvoering, financiële resultaten en  risico’s.

ga terug